Do 1951 roku miasto to było dwoma odrębnymi miejscowościami: Bielskiem sięgającym swą historią XIII wieku, początkowo piastowskim, potem zdominowanym przez ludność niemieckojęzyczną, i Białą – znacznie młodszą miejscowością z XVI wieku, zamieszkałą głównie przez Polaków. W Bielsku-Białej warto odwiedzić Muzeum Okręgowe, ulokowane w okazałym, eklektycznym zamku książąt Sułkowskich, wzniesionym w XIV wieku, a gruntownie przebudowanym w XIX wieku. Tuż obok znajduje się rynek otoczony malowniczymi zabytkowymi kamieniczkami.