Przyroda na Śląsku


Park Krajobrazowy Beskidu Małego utworzony w 1998 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych Beskidu Małego, który głównie zbudowany jest z piaskowców godulskich. Na południu występują wapienie i łupki, jak również liczne jaskinie.

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego utworzony w 1998 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych źródeł Białej i Czarnej Wisełki, jak również budowy geologicznej wzniesień Beskidu Śląskiego. Są tu liczne jaskinie fliszowe, z których kilka ma status pomników przyrody.

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich utworzony w 1993 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych, jakie pozostały po działalności cystersów na tym terenie, po których zostały: kuźnia miedzi z XVIII w, kopalnia rud żelaza z XVIII w i huta żelaza z XVI-XIX w.

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą utworzony w 1998 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem kompleksów leśnych i łąk śródleśnych wraz z szatą roślinną i roślinami chronionymi.

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd utworzony w 1980 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych szlaku Orlich Gniazd. Park wchodzi w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Park Krajobrazowy Stawki utworzony w 1982 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem licznych strumieni, stawów i bagien, jak również torfowisk i łąk śródleśnych. Najcenniejsze obszary leśne objęto ochroną jako rezerwat przyrody Wielki Las.

Załęczański Park Krajobrazowy utworzony w 1978 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem jurajskiego krajobrazu Wyżyny Wieluńskiej.

Żywiecki Park Krajobrazowy utworzony w 1986 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem ukształtowania terenu, gdzie dużą powierzchnię zajmują osuwiska na rzekach, istnieją tu również progi skalne, w tym największy w Beskidach wodospad w Sopotni Wielkiej.

Na terenie województwa Śląskiego nie ma żadnych parków narodowych, za to jest tu osiem parków krajobrazowych, pięćdziesiąt osiem rezerwatów przyrody i 1262 pomniki przyrody.