Częstochowa jest to słynne w świecie miasto pielgrzymek zapoczątkowanych w XV wieku. Najważniejszym miejscem jest zespół klasztorny Ojców Paulinów na Jasnej Górze z cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Świadectwem bogatej historii miasta są także inne zabytki, jak zabudowa rynku starego miasta i okoliczne kamieniczki, budynek dawnego ratusza, gdzie obecnie mieści się siedziba Muzeum Częstochowskiego. Godny uwagi jest również budynek kurii metropolitalnej. Współczesna Częstochowa, nazywana duchową stolicą Polski, jest ośrodkiem kultury i nauki, jak również siedzibą wielu wyższych uczelni.