Katowice mają niedługą historię, gdyż prawa miejskie uzyskały dopiero w 1865 roku. Intensywny rozwój w okresie międzywojennym i w drugiej połowie XX wieku uczyniły je wielkim centrum gospodarczym i jednym z ważniejszych ośrodków administracyjnych w Polsce. Współczesne Katowice to piękna architektura secesyjnego śródmieścia, nowoczesne centrum oraz stare robotnicze osiedla patronackie. Do zachodniej granicy miasta przylega Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku – ponad sześćsethektarowa enklawa zieleni. Wśród nowoczesnej zabudowy miasta coraz trudniej zauważyć, zachowane już w niewielu miejscach, tradycyjne wieże wyciągów kopalnianych.