W 1955 roku w Chorzowie powstało pierwsze i jak dotąd największe planetarium i obserwatorium astronomiczne w Polsce. Sala mieści jednorazowo do czterystu osób, a średnica kopuły wynosi dwadzieścia trzy metry. W planetarium prócz projekcji astronomicznych odbywają się lekcje astronomii i geografii jak również wiele innych zajęć. Obserwatorium wyposażone jest w największą w Polsce lunetę, przez którą w słoneczne dni można obserwować słońce, a po zmierzchu podziwiać gwiazdy.