częstochowa


W roku 2002 przy fabryce powstało Muzeum Produkcji Zapałek. Fabryka, w której obecnie jest muzeum nadal działa i była pierwszą tego typu fabryką w Polsce. Po modernizacji fabryki wyposażono ją w maszyny, które pracują tutaj do dzisiaj. Obejrzeć można tu park maszynowy od samego początku produkcji do pakowania zapałek w pudełka. W gablotach znajdują się dokumenty związane z przemysłem zapałczanym oraz stała wystawa Rzeźby z jednej zapałki Anatola Karonia.

Zamek w Olsztynie był największą warownią Orlich Gniazd. W 1349 roku zamek został przebudowany z drewnianego na murowany na rozkaz Kazimierza Wielkiego. Zamek swą nazwę otrzymał w połowie XIV wieku, kiedy to nazwa została zmieniona z wcześniejszej Przymiłowice. Zamek pełnił funkcję więzienia królewskiego i chronił granice Królestwa Polskiego przed najazdami z południa. W XV wieku zamek był często najeżdżany przez książąt śląskich lecz dopiero sto lat później zamek poddał się atakom napastników. W 1656 roku, w czasie najazdu Szwedów warownia została zupełnie zniszczona.

Częstochowa jest to słynne w świecie miasto pielgrzymek zapoczątkowanych w XV wieku. Najważniejszym miejscem jest zespół klasztorny Ojców Paulinów na Jasnej Górze z cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Świadectwem bogatej historii miasta są także inne zabytki, jak zabudowa rynku starego miasta i okoliczne kamieniczki, budynek dawnego ratusza, gdzie obecnie mieści się siedziba Muzeum Częstochowskiego. Godny uwagi jest również budynek kurii metropolitalnej. Współczesna Częstochowa, nazywana duchową stolicą Polski, jest ośrodkiem kultury i nauki, jak również siedzibą wielu wyższych uczelni.

Województwo Śląskie leży na południu Polski, nad górną częścią Wisły, Odry i Warty. Śląsk graniczy z Czechami i Słowacją, jak również z województwami: łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim i opolskim. Województwo Śląskie leży na Wyżynie Śląskiej, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Kotlinie Oświęcimskiej i w Beskidach.

To właśnie na Śląsku jest Częstochowa z klasztorem na Jasnej Górze, do którego ludzie pielgrzymują od XV wieku. Na Śląsku jest jedyna w kraju pustynia. Na Śląsku jest Szczyrk, do którego najchętniej przybywają narciarze. To właśnie Śląsk jest wydobywczą stolicą węgla kamiennego i brunatnego.

Głównymi gałęziami przemysłu na śląsku jest: przemysł wydobywczy, przemysł energetyczny, paliwowy i hutniczy, który stanowi 56,8% produkcji krajowej, jak również przemysł maszynowy. Cały przemysł skupiony tu jest w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Surowce, które są tu wydobywane to przede wszystkim węgiel kamienny i brunatny – jest to 85% produkcji całego kraju. Wydobywane są tu rudy cynku i ołowiu. Pozyskiwane są stąd również materiały budowlane.

Rolnictwo w województwie śląskim nie ma większego znaczenia, chociaż tereny rolne zajmują tu 50,3% powierzchni terenu. Głównie uprawia się tu zboża, ziemniaki i rzepak.