Muzeum powstało dzięki inicjatywie śląskiego środowiska pożarniczego i władz administracyjnych regionu. W 1974 r. powołał Społeczny Komitet Organizacyjny Muzeum. Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach jest to jedyne muzeum pożarnictwa na Śląsku. Można tu obejrzeć sprzęt przeciwpożarowy, ubiory strażaków oraz malarstwo i zbiory filatelistyczne związane z pożarnictwem. Jednym z ciekawszych eksponatów jest drewniana sikawka z 1717 roku.