Zespół klasztorny Ojców Paulinów na Jasnej Górze jest celem pielgrzymek już od XV wieku. Klasztor jest jednocześnie swoistym muzeum, gromadzącym dzieła sztuki i pamiątki historyczne, dokumentujące losy kraju i narodu. Pierwsze gotyckie budynki powstały tu w XV wieku. Gotycka jest też najstarsza część Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Jednak większość budowli na Jasnej Górze pochodzi z XVII wieku. Wzniesione w latach 1620 – 1624 bastionowe fortyfikacje pozwoliły przetrwać oblężenie Szwedów w 1655 roku i ataki Rosjan z 1771 roku. Ten najbogatszy w Polsce klasztor posiadał ongiś własną drukarnię, pracownię malarską oraz własną załogę wojskową.