szlak orlich gniazd


Zamek w Olsztynie był największą warownią Orlich Gniazd. W 1349 roku zamek został przebudowany z drewnianego na murowany na rozkaz Kazimierza Wielkiego. Zamek swą nazwę otrzymał w połowie XIV wieku, kiedy to nazwa została zmieniona z wcześniejszej Przymiłowice. Zamek pełnił funkcję więzienia królewskiego i chronił granice Królestwa Polskiego przed najazdami z południa. W XV wieku zamek był często najeżdżany przez książąt śląskich lecz dopiero sto lat później zamek poddał się atakom napastników. W 1656 roku, w czasie najazdu Szwedów warownia została zupełnie zniszczona.

Zamek zbudowano by strzec Małopolski od strony Śląska. Na najwyższym wzniesieniu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, na wysokości 504 metry, pozostały ruiny późnogotycko-renesansowego zamku. Należą one do jednych z większych w Polsce. Pierwotny zamek istniał już w XIV wieku, później wzniósł tu renesansową budowlę bogaty mieszczanin krakowski Seweryn Boner. Dziś w ruinach zamku można zwiedzać bibliotekę, skarbiec, reprezentacyjne komnaty oraz sypialnię z zamkową skrytką na kosztowności.