Województwo Śląskie leży na południu Polski, nad górną częścią Wisły, Odry i Warty. Śląsk graniczy z Czechami i Słowacją, jak również z województwami: łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim i opolskim. Województwo Śląskie leży na Wyżynie Śląskiej, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Kotlinie Oświęcimskiej i w Beskidach.

To właśnie na Śląsku jest Częstochowa z klasztorem na Jasnej Górze, do którego ludzie pielgrzymują od XV wieku. Na Śląsku jest jedyna w kraju pustynia. Na Śląsku jest Szczyrk, do którego najchętniej przybywają narciarze. To właśnie Śląsk jest wydobywczą stolicą węgla kamiennego i brunatnego.

Głównymi gałęziami przemysłu na śląsku jest: przemysł wydobywczy, przemysł energetyczny, paliwowy i hutniczy, który stanowi 56,8% produkcji krajowej, jak również przemysł maszynowy. Cały przemysł skupiony tu jest w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Surowce, które są tu wydobywane to przede wszystkim węgiel kamienny i brunatny – jest to 85% produkcji całego kraju. Wydobywane są tu rudy cynku i ołowiu. Pozyskiwane są stąd również materiały budowlane.

Rolnictwo w województwie śląskim nie ma większego znaczenia, chociaż tereny rolne zajmują tu 50,3% powierzchni terenu. Głównie uprawia się tu zboża, ziemniaki i rzepak.